logo

Co je to IQ?

Co se rozumí pod pojmem, který už před lety zdomácněl v hovorové řeči a jehož číselným vyjádřením se někteří pyšní, jiní se za něj stydí?

Dnes se pojem IQ vykládá jako:

- míra schopnosti člověka názorně či abstraktně myslet,

- schopnost řešit nejrůznější problémy,

- schopnost přizpůsobit chování okolnostem,

- to, co měří testy inteligence.

 

Psychologové se v dnešní době neshodnou na přesném znění toho co je to inteligence, potažmo IQ, existuje tedy několik platných výroků vedle sebe.

Poslední výrok může být lehce zavádějící, znamená ale to, že inteligence sama o sobě není skutečná, je to pouze číelné vyjádření schopností člověka. To dokazuje i fakt, že různé testy naměří různá čísla inteligenčního kvocientu - IQ.

 

Spory v psychologii nebyly tolik o definici samotné inteligence, ale o to, lze-li IQ vyjádřit jediným číslem, popisujícím jakousi obecnou úroveň duševních schopností, nebo existuje-li pouze soubor jednotlivých schopností člověka. A jak to dopadlo? Dnes se používají testy obojího druhu, obecné IQ slouží pro hrubou orientaci, která nám však například při výběru vhodné školy nijak zvlášť nepomůže. I při výběru uchazeče na určité pracovní místo nás bude spíše zajímat jeho duševní schopnosti, které jsou pro takovou práci třeba.

 

Co vlastně znamená hodnota IQ? Vyjadřuje podle výsledků testu odhad toho, jak jsme na tom s naší inteligencí v porovnání s ostatní populací - většinou. Naprostý průměr vyjadřuje číslo 100. Hodnoty mezi 85 až 115 jsou stále v pásmu průměru a v testech jich dosáhne 67% populace. IQ pod 60 a nad 130 má už jen 0,3% všech lidí. Hodnoty nad 115 jsou už nadprůměrné, máte-li alespoň IQ 130, můžete se přihlásit do Menzy - společnosti pro nadprůměrně inteligentní lidi nebo si ho můžete napsat na tričko.

 

Testy inteligence patří k testům, hodnotící některé naše duševní schopnosti, na jejichž výsledku se podílí také náš momentální psychický stav (únava, strach, nálada) a vnější vlivy (například prostředí, ve kterém testování probíhá). A proto jsou tyto testy také jakousi výkonovou zkouškou, to znamená, že nehodnotí pouze naše schopnosti myslet, vyjadřovat se, pamatovat si, řešit problémy atd., ale také naši schopnost podat výkon v určité situaci. Vyzkoušet si to můžete i sami, stačí si udělat IQ test pozdě večer když jste unaveni, a poté ráno po celonočním odpočinku.